Cô gái, lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái, lớn, Biết là nguy hiểm nhưng người cứ phừng phừng như lửa đốt, con cặc thì ngỏng lên cả tiếng đồng hồ rồi không chịu xuống.