NHẬT Miyagi Học 22 tuổi Lớn Luận viên TV

chú thích hình ảnh,

NHẬT Miyagi Học 22 tuổi Lớn Luận viên TV, Bàn tay quỷ quái cứ nằm lì ở vị trí ấy tiếp tục bóp nắn mặt trong đùi non mà không có dấu hiệu sẽ rời đi.