Thô dyke thích strapon phang

chú thích hình ảnh,

Thô dyke thích strapon phang, Vốn Văn Hòa cũng biết Hoài Nam và Khánh Phương đang hưởng tuần trăng mật ở nơi này, thấy nàng đi dạo biển hắn cũng không ngạc nhiên.