Tuổi già

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuổi già, Bố chồng và nàng dâu cũng dần trở lại trạng thái ứng xử bình thường như mọi khi.