Les threeway ăn lả

chú thích hình ảnh,

Les threeway ăn lả, Chợt tôi bị trượt chân vung tay, cánh cửa bật mở hoát ra, cái quần nơi tay tôi rớt xuống nền phòng tắm sủng nước.