Nhóm đi chuối ở một orgy

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm đi chuối ở một orgy, Hình tòa nhà, lề đường và vị trí đánh dấu bốn thi thể đều rải rác không theo quy luật nào cả.