Đôi Tay Của Mình Nóng Vợ Dao

तस्वीर का शीर्षक ,

Đôi Tay Của Mình Nóng Vợ Dao, Ái Như lắc đầu xua đi những suy nghĩ bậy bạ vẫn đang tiếp tục lượn lờ trong đầu nàng, nàng cố gắng trấn tĩnh lại cơ thể không để đầu óc mình đi quá xa.