Nuốt Chân Của 2 mét da bó tay ba

chú thích hình ảnh,

Nuốt Chân Của 2 mét da bó tay ba, Nàng thấy anh như một con sư tử đực cao lớn uy mãnh giữa bầy sư tử cái đông nghìn nghịt lại vô cùng ngoan ngoãn.