Teen khuyên kiếp ngay bên cạnh sữa.

chú thích hình ảnh,

Teen khuyên kiếp ngay bên cạnh sữa., Hiện giờ tung tích kẻ này đang được chúng tôi truy tìm ráo riết… Nhưng đáng tiếc chúng tôi chưa thể tìm được một tấm hình rõ ràng khuôn mặt thật của hắn.