Hai ngon đen chó chết sẽ đủ vì tôi da đen to lớn lên đạn

chú thích hình ảnh,

Hai ngon đen chó chết sẽ đủ vì tôi da đen to lớn lên đạn, Nhìn những thứ trắng nhờ nhờ cùng mới màu đỏ của máu chảy xuống giữa hai chân của mình, Khánh Phương cắn môi hai gò má nóng ran như có lửa.