(BD) Trẻ y Tá 2of2

तस्वीर का शीर्षक ,

(BD) Trẻ y Tá 2of2, Ta muốn nói cho con biết một mối uy hiếp to lớn đang đè ép lên chúng ta… Ông Đỗ Trường Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Tu chân An Nam đã hơn một trăm bốn mươi tuổi.