Busty Tóc Vàng Nhồi Ra Ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Busty Tóc Vàng Nhồi Ra Ngoài, Khi mọi người nhìn sang vị trí Ngọc Diễm đã chết trong phòng họp vang lên tiếng xì xầm bàn luận.