Tên tóc đỏ trong găng tay, tất, và cao gót giày

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên tóc đỏ trong găng tay, tất, và cao gót giày, Dường như trong cái gia đình này ai cũng có vương quốc với những suy nghĩ và lối sống riêng của mình thì phải.