40 - Trong Phòng Tắm, Và Thông Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

40 - Trong Phòng Tắm, Và Thông Đít, Giọng nói của Hoàng Yên vang lên trong đầu Giáo sư Châu, Lý Được và ba ông lão Trúc cơ.