Của anh.Là mẹ ... Twat.Là.Nóng.5 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Của anh.Là mẹ ... Twat.Là.Nóng.5 1, Bản thiết kế hoàn hảo kia ban đầu còn được người đứng đầu công ty xây dựng này khen ngợi, cuối cùng lại được cho biết không thể dùng được, dẫn đến công trình bị trì hoãn.