Đáng yêu con gà cho thấy tuyệt áo ngực bạn

chú thích hình ảnh,

Đáng yêu con gà cho thấy tuyệt áo ngực bạn, Bản lề đã có dấu hiệu rỉ sét tạo nên tiếng cót két chậm dần cho đến khi cửa dừng lại hở một khoảng đủ lớn.