Tuyệt Vời Chân Tín Kẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt Vời Chân Tín Kẹp, Nguyên bản hắn cũng không coi trọng cặp đôi Tôn Đức và Tần Phỉ Vũ, hắn cho rằng Tôn Đức căn bản không xứng đáng với Tần Phỉ Vũ.