Nhật y tá cho một ông già sờ mó

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật y tá cho một ông già sờ mó, Ông đem nó về nuôi dạy cho ăn học, yêu thương đối xử không khác những đứa con ruột của mình.