Thiên mát-xa, đồ #10, cảnh 4 phần 4

chú thích hình ảnh,

Thiên mát-xa, đồ #10, cảnh 4 phần 4, Hắn lưu lạc khắp nơi trong vài tháng đến lúc tiền ăn trong túi cũng cạn sạch thì may mắn gặp được một người bạn cũ của cha mẹ.