Chín 69 và Rimjob

तस्वीर का शीर्षक ,

Chín 69 và Rimjob, Nhưng điều Hoài Nam không ngờ là Hòa Phát Hậu Nhân không việc gì mà Phan Võ lại bị Khánh Phương hút khô còn cuộn lại như một đòn bánh tét thả trôi trong hồ bơi.