Da ngăm đen,

chú thích hình ảnh,

Da ngăm đen,, Nếu ông Bắc biết những gì mình vừa nói với Hoài Nam đã được hắn đem ra kể lại cho người khác có lẽ ông đã một chưởng đánh chết tươi hắn.