Phim Ấn độ, ả rập Tags

तस्वीर का शीर्षक ,

Phim Ấn độ, ả rập Tags, Lúc này, chỉ thấy Tần Phỉ Tuyết quỳ trên mặt đất, áo ngoài bị cuốn đến cổ, đầu bị Thẩm Hạo giữ, hai cánh tay vô lực nắm loạn.