Một người lính tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Một người lính tình dục, Hai mắt hắn đỏ hoe nhìn sang kẻ vừa xuất hiện toàn thân quý khí đứng bồng bềnh trên ngọn cây không xem ai ra gì.