Tóc vàng, cô ấy, người đàn ông to lớn BBC

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, cô ấy, người đàn ông to lớn BBC, Chúng đồng lại lùi lại, giẫm đạp lên thi thể người đã chết lẫn người còn sống mà tránh xa hai thanh đao tử thần kia.