Người Phụ Nữ Đáng Yêu Với Một Thiêng Liêng Mông, Ngực Rất Được Việc, Và Đôi Chân Dài ...

chú thích hình ảnh,

Người Phụ Nữ Đáng Yêu Với Một Thiêng Liêng Mông, Ngực Rất Được Việc, Và Đôi Chân Dài ..., Thì… bút lông, lau bảng, phi tiêu, phi đao… Có thể nói là bách phát bách trúng ah… Ha ha… Tôi thấy công năng này mới hữu dụng nhất nè… Thầy Tuấn cười lớn.