Trẻ con Gái Trinh tiết của Họ là Cướp, trong Khi Người Phim

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ con Gái Trinh tiết của Họ là Cướp, trong Khi Người Phim, Con trai đứa nào cũng nói vậy, tới lúc lấy vợ là ôm riết con vợ mà quên mất mẹ luôn.