Đôi fleshlight thủ dâm

तस्वीर का शीर्षक ,

Đôi fleshlight thủ dâm, Ông nói là viên Phá Cảng đan do một đám khảo cổ tìm được trong mộ phần của Từ Hy Thái hậu đem ra bán đấu giá tại Bắc Kinh hai tháng trước?! Chính là nó.