Tóc Ăn kỷ luật da đen Trên siêu dễ thương đúc

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Ăn kỷ luật da đen Trên siêu dễ thương đúc, Anh nè! Hạ ga xuống, cho xe ô tô chạy phía sau vượt qua đi anh? OH! Anh biết rồi! Anh sẽ nghe theo lời của em mà! Ha ha ha… … [Thảo Vy]… Im lặng quay mặt về anh đen.