Madison của dây thường xuân phải có hai lớn c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Madison của dây thường xuân phải có hai lớn c., Thủy Tinh đáp trả: Thì sao? Những kẻ còn sống sót đến cuối cùng trong chiến tranh là những kẻ mạnh nhất, không trải qua gian khổ làm sao có được trái tim sắt đá!.