Glazed mặt 01

chú thích hình ảnh,

Glazed mặt 01, Không có gì đâu ạ, con rất dễ nuôi, từ nhỏ đến lớn chỉ cần ăn no lấp đầy bụng là được.