Cực Fisting Hành Động

chú thích hình ảnh,

Cực Fisting Hành Động, Trần nhà chẳng qua là một màn hình cực lớn để phát lại cảnh tượng đại dương mà thôi.