Ngọt ngào như các cô...

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọt ngào như các cô..., Năm đó, dị giáo Bạch Thiên Đường xâm lược Việt Nam, Xà Thần bị Lạc Long Quân đánh rơi xuống khu vực bên sông Hồng vốn là đất Hà Thành hiện tại.