Hậu môn

chú thích hình ảnh,

Hậu môn, Ngay sau đó, hắn đem miệng kề sát vào bên tai Lý Mỹ Linh, thổi hơi nóng nói.