TẮM, TẮM NƯỚC!!!.

तस्वीर का शीर्षक ,

TẮM, TẮM NƯỚC!!!., Nghe người cảnh sát trẻ báo cáo ông Cảnh ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn được truyền trực tiếp từ vệ tinh.