Con gấu cho rimjob sau bú c.

chú thích hình ảnh,

Con gấu cho rimjob sau bú c., Hắn cố nhét dương vật vào để ra trong người nàng, nhưng cơn co giật vì lên đỉnh lại khiến nó tuột ra ngoài, thế là hắn bắn tung tóe tinh trùng lên khắp người hai nàng.