Ava Xanh, tóc vàng người phụ nữ trong vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ava Xanh, tóc vàng người phụ nữ trong vớ, Mấy ngày nay Thẩm Hạo không tới, mỗi ngày cô đều dựa vào mì gói sống qua ngày, có đôi khi thật sự ăn chán liền gọi đồ ăn mang đi, căn bản không có nấu được một bữa cơm.