Hai,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai,, Chụp hụt con dâu, ông Hưng cũng nhanh nhẹn khuỵu gối vòng hai tay xuống đỡ lấy Thiên Hương.