Dễ thương anime hư cô ấy có là bạn với một strapon

chú thích hình ảnh,

Dễ thương anime hư cô ấy có là bạn với một strapon, Nhưng lúc này Khánh Phương có cảm giác mình có thể dễ dàng chạy mười vòng sân bóng không vấn đề gì.