40 - Trong Phòng Tắm, Và Thông Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

40 - Trong Phòng Tắm, Và Thông Đít, Mỗi hơi hít thở của ông như bao phủ lên trên kim đan của mình một vòng bảo hộ vô cùng mỏng manh.