Những người trưởng thành

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người trưởng thành, Nhi quay lại bắt gặp hình ảnh khó hiểu khõ tay lên đầu khiến đứa cháu chồng giật mình.