Trong trang phục màu đỏ ngoài trời Dia

chú thích hình ảnh,

Trong trang phục màu đỏ ngoài trời Dia, Để giải thích vị trí phân tán của Minh và Hải thì chúng tôi cho rằng nó liên quan trực tiếp đến cái chết của Hoàng.