Rất vui slim Afrogril

तस्वीर का शीर्षक ,

Rất vui slim Afrogril, Nhưng dù vậy ông Hưng vẫn không nhụt chí, ông liền gõ cái dòng chữ vừa mới thấy lúc nãy lên trang web tìm kiếm.