Slim nhảy ra

chú thích hình ảnh,

Slim nhảy ra, Ừm… Những thanh kiếm cổ của các đời vua, các vị tướng trong khung kính đó… Chúng hầu hết là phi kiếm đấy.