Xuất tinh trong khi trói

तस्वीर का शीर्षक ,

Xuất tinh trong khi trói, Lý Được gấp rút bố trí tổ an ninh tản ra các hướng phòng bị… Thiết bị radar phát hiện vật thể bay tầm thấp được lắp đặt để cảnh báo kịp thời.