Chân nữ thần chuyên gia, vắt phiên bản ngắn

chú thích hình ảnh,

Chân nữ thần chuyên gia, vắt phiên bản ngắn, Nếu lịch sử ghi chép là đúng thì… tuổi thọ hơn 600 năm đồng nghĩa với cảnh giới của họ phải tối thiểu tương đương với Nguyên Anh….