Ăn Đi Ngủ Lả

chú thích hình ảnh,

Ăn Đi Ngủ Lả, Không hẳn, chắc em thích làm người khác hài lòng… Em thích nhìn vẻ mặt như của chị hiện tại nè.