Những cạo đã làm cho tình

chú thích hình ảnh,

Những cạo đã làm cho tình, Cái ấm áp của thịt lồn bó chặt vào da cặc, những cú đẩy với biên độ rất hẹp đang dần tạo nên chút kích thích lên niêm mạc.