Lông Tự Nhiên Thủ Dâm 347

chú thích hình ảnh,

Lông Tự Nhiên Thủ Dâm 347, Sở dĩ nhiều người săn lùng Thiên Âm thạch như vậy vì chúng không có thuộc tính ngũ hành.