Hai skater hunks buộc mỗi người khác vui chơi

chú thích hình ảnh,

Hai skater hunks buộc mỗi người khác vui chơi, Dưới tác dụng tâm lý cộng thêm bầu không khí kích thích, lúc này Tần Phỉ Vũ đột nhiên nghênh đón cao trào.