Gordy lee cho một diva tinh

तस्वीर का शीर्षक ,

Gordy lee cho một diva tinh, Ông Bắc đột nhiên gào lên làm Hòa Phát Hậu Nhân ngồi bên cạnh giật bắn cả người.